Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Annie M.

Bipolar UK (Newport) gweld proffil

Siwrneiau

 • 116 Cyfanswm
 • 8 Beicio
 • 21 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 22 Bws
 • 6 Trên
 • 59 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Gwobrwyon

116 Banc Siwrneiau
Gweld a chasglu gwobrwyon sydd ar gael Sut mae hyn yn gweithio?

Milltiroedd

 • 717 Cyfanswm
 • 22 Beicio
 • 31 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 180 Bws
 • 275 Trên
 • 209 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 4,548 Cyfanswm
 • 1,032 Beicio
 • 2,542 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb i 18 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Ble mae siwrneiau wedi cael eu cyfnewid am ddull arall o deithio, Annie M. wedi defnyddio o galorïau ychwanegol

998

Allyriadau Carbon

41KG CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â gwneud yr un siwrneiau mewn car, Annie M. wedi arbed ar CO2

149kg

Cownter Actif

0 o funudau o 150 munud

Gwnewch 150 o funudau o ymarfer corff yr wythnos hon

Targed wedi’i gwblhau 0%

Dros wythnos, dylech fod yn actif am o leiaf 150 munud (2½ awr). Un ffordd o gyflawni hyn yw gwneud 30 munud o weithgaredd cymedrol o leiaf 5 diwrnod yr wythnos. Dysgu rhagor

Siwrne Rithwir: 100% wedi’i chwblhau

Targed

101% o’r Cyfanswm Wedi’i Gwblhau
Your target: 0%

Teithio’n gynaliadwy am 115 siwrneiau yn ystod yr her

Targed wedi’i gwblhau Da iawn!

Bwrdd arweinwyr – pobl yn Annie M.’s gweithle

Enw Is-dîm Siwrneiau Milltiroedd
Rebekah B.   128 1216.7
Annie M.   116 717.4
Rachel W.   48 865.7
Angela J.   6 82.35

Arbedion costau

£44.21 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â gwneud yr un siwrneiau mewn car, Annie M. wedi arbed

£184.54

Galeri Lluniau Annie M.

Diweddariadau Chi Annie M.

50% of my target journeys completed! Volunteering to do everyone's errands to get to my target!