Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Nicky B.

NHS Wales Informatics Service gweld proffil

Siwrneiau

 • 116 Cyfanswm
 • 33 Beicio
 • 72 Cerdded
 • 3 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 2 Bws
 • 4 Trên
 • 2 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Gwobrwyon

116 Banc Siwrneiau
Gweld a chasglu gwobrwyon sydd ar gael Sut mae hyn yn gweithio?

Milltiroedd

 • 326 Cyfanswm
 • 71 Beicio
 • 94 Cerdded
 • 4 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 4 Bws
 • 100 Trên
 • 54 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 11,638 Cyfanswm
 • 3,331 Beicio
 • 7,675 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb i 46 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Ble mae siwrneiau wedi cael eu cyfnewid am ddull arall o deithio, Nicky B. wedi defnyddio o galorïau ychwanegol

7,099

Allyriadau Carbon

54KG CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â gwneud yr un siwrneiau mewn car, Nicky B. wedi arbed ar CO2

90kg

Cownter Actif

0 o funudau o 150 munud

Gwnewch 150 o funudau o ymarfer corff yr wythnos hon

Targed wedi’i gwblhau 0%

Dros wythnos, dylech fod yn actif am o leiaf 150 munud (2½ awr). Un ffordd o gyflawni hyn yw gwneud 30 munud o weithgaredd cymedrol o leiaf 5 diwrnod yr wythnos. Dysgu rhagor

Siwrne Rithwir: 100% wedi’i chwblhau

Targed

255% o’r Cyfanswm Wedi’i Gwblhau
Your target: 0%

Arbed £25.00 yn ystod yr her

Targed wedi’i gwblhau Da iawn!

Bwrdd arweinwyr – pobl yn Nicky B.’s gweithle

Enw Is-dîm Siwrneiau Milltiroedd
Chris J.   154 591.25
Nicky B. TGA Office 116 326.2
Gillian D.   87 1466.1
Tim D. TGA Office 77 124.6
Sian H.   71 473.4

Arbedion costau

£63.71 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â gwneud yr un siwrneiau mewn car, Nicky B. wedi arbed

£109.02

Galeri Lluniau Nicky B.

Nicky B. wedi uwchlwytho unrhyw luniau hyd yma.

Diweddariadau Chi Nicky B.

Nid yw Nicky B. wedi llwytho diweddariad hyd yma.