Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Elena B.

Sustrans Cymru gweld proffil

Siwrneiau

 • 100 Cyfanswm
 • 51 Beicio
 • 27 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 22 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Gwobrwyon

100 Banc Siwrneiau
Gweld a chasglu gwobrwyon sydd ar gael Sut mae hyn yn gweithio?

Milltiroedd

 • 744 Cyfanswm
 • 101 Beicio
 • 41 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 602 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 8,776 Cyfanswm
 • 4,748 Beicio
 • 3,346 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb i 35 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Ble mae siwrneiau wedi cael eu cyfnewid am ddull arall o deithio, Elena B. wedi defnyddio o galorïau ychwanegol

957

Allyriadau Carbon

153KG CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â gwneud yr un siwrneiau mewn car, Elena B. wedi arbed ar CO2

197kg

Cownter Actif

0 o funudau o 150 munud

Gwnewch 150 o funudau o ymarfer corff yr wythnos hon

Targed wedi’i gwblhau 0%

Dros wythnos, dylech fod yn actif am o leiaf 150 munud (2½ awr). Un ffordd o gyflawni hyn yw gwneud 30 munud o weithgaredd cymedrol o leiaf 5 diwrnod yr wythnos. Dysgu rhagor

Siwrne Rithwir: 100% wedi’i chwblhau

Targed

Nid yw Elena B. wedi creu targed eto.

Bwrdd arweinwyr – pobl yn Elena B.’s gweithle

Enw Is-dîm Siwrneiau Milltiroedd
Gwyn S.   117 2212.5
Gwen T.   108 437.6
Ryland J.   107 1018
Elena B.   100 744.4
Roger D.   95 387.9

Arbedion costau

£161.37 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â gwneud yr un siwrneiau mewn car, Elena B. wedi arbed

£216.26

Galeri Lluniau Elena B.

Elena B. wedi uwchlwytho unrhyw luniau hyd yma.

Diweddariadau Chi Elena B.

Nid yw Elena B. wedi llwytho diweddariad hyd yma.