Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Ryland J.

Sustrans Cymru gweld proffil

Siwrneiau

 • 107 Cyfanswm
 • 32 Beicio
 • 57 Cerdded
 • 7 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 11 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Gwobrwyon

107 Banc Siwrneiau
Gweld a chasglu gwobrwyon sydd ar gael Sut mae hyn yn gweithio?

Milltiroedd

 • 1,018 Cyfanswm
 • 95 Beicio
 • 95 Cerdded
 • 39 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 790 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 17,611 Cyfanswm
 • 4,434 Beicio
 • 7,790 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb i 70 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Ble mae siwrneiau wedi cael eu cyfnewid am ddull arall o deithio, Ryland J. wedi defnyddio o galorïau ychwanegol

1,600

Allyriadau Carbon

1KG CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â gwneud yr un siwrneiau mewn car, Ryland J. wedi arbed ar CO2

273kg

Cownter Actif

0 o funudau o 150 munud

Gwnewch 150 o funudau o ymarfer corff yr wythnos hon

Targed wedi’i gwblhau 0%

Dros wythnos, dylech fod yn actif am o leiaf 150 munud (2½ awr). Un ffordd o gyflawni hyn yw gwneud 30 munud o weithgaredd cymedrol o leiaf 5 diwrnod yr wythnos. Dysgu rhagor

Siwrne Rithwir: 100% wedi’i chwblhau

Targed

Nid yw Ryland J. wedi creu targed eto.

Bwrdd arweinwyr – pobl yn Ryland J.’s gweithle

Enw Is-dîm Siwrneiau Milltiroedd
Gwyn S.   117 2212.5
Gwen T.   108 437.6
Ryland J.   107 1018
Elena B.   100 744.4
Roger D.   95 387.9

Arbedion costau

£1.12 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â gwneud yr un siwrneiau mewn car, Ryland J. wedi arbed

£301.16

Galeri Lluniau Ryland J.

Ryland J. wedi uwchlwytho unrhyw luniau hyd yma.

Diweddariadau Chi Ryland J.

Nid yw Ryland J. wedi llwytho diweddariad hyd yma.