Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Gwyn S.

Sustrans Cymru gweld proffil

Siwrneiau

 • 117 Cyfanswm
 • 77 Beicio
 • 12 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 10 Trên
 • 18 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Gwobrwyon

117 Banc Siwrneiau
Gweld a chasglu gwobrwyon sydd ar gael Sut mae hyn yn gweithio?

Milltiroedd

 • 2,213 Cyfanswm
 • 707 Beicio
 • 46 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 306 Trên
 • 1,154 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 39,208 Cyfanswm
 • 33,170 Beicio
 • 3,731 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb i 156 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Ble mae siwrneiau wedi cael eu cyfnewid am ddull arall o deithio, Gwyn S. wedi defnyddio o galorïau ychwanegol

4,365

Allyriadau Carbon

136KG CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â gwneud yr un siwrneiau mewn car, Gwyn S. wedi arbed ar CO2

521kg

Cownter Actif

0 o funudau o 150 munud

Gwnewch 150 o funudau o ymarfer corff yr wythnos hon

Targed wedi’i gwblhau 0%

Dros wythnos, dylech fod yn actif am o leiaf 150 munud (2½ awr). Un ffordd o gyflawni hyn yw gwneud 30 munud o weithgaredd cymedrol o leiaf 5 diwrnod yr wythnos. Dysgu rhagor

Siwrne Rithwir: 100% wedi’i chwblhau

Targed

Nid yw Gwyn S. wedi creu targed eto.

Bwrdd arweinwyr – pobl yn Gwyn S.’s gweithle

Enw Is-dîm Siwrneiau Milltiroedd
Gwyn S.   117 2212.5
Gwen T.   108 437.6
Ryland J.   107 1018
Elena B.   100 744.4
Roger D.   95 387.9

Arbedion costau

£175.62 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â gwneud yr un siwrneiau mewn car, Gwyn S. wedi arbed

£637.95

Galeri Lluniau Gwyn S.

Gwyn S. wedi uwchlwytho unrhyw luniau hyd yma.

Diweddariadau Chi Gwyn S.

Nid yw Gwyn S. wedi llwytho diweddariad hyd yma.