Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Roger D.

Sustrans Cymru gweld proffil

Siwrneiau

 • 95 Cyfanswm
 • 50 Beicio
 • 33 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 10 Trên
 • 2 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Gwobrwyon

95 Banc Siwrneiau
Gweld a chasglu gwobrwyon sydd ar gael Sut mae hyn yn gweithio?

Milltiroedd

 • 388 Cyfanswm
 • 122 Beicio
 • 57 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 200 Trên
 • 9 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 10,635 Cyfanswm
 • 5,719 Beicio
 • 4,674 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb i 42 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Ble mae siwrneiau wedi cael eu cyfnewid am ddull arall o deithio, Roger D. wedi defnyddio o galorïau ychwanegol

-785

Allyriadau Carbon

6KG CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â gwneud yr un siwrneiau mewn car, Roger D. wedi arbed ar CO2

111kg

Cownter Actif

0 o funudau o 150 munud

Gwnewch 150 o funudau o ymarfer corff yr wythnos hon

Targed wedi’i gwblhau 0%

Dros wythnos, dylech fod yn actif am o leiaf 150 munud (2½ awr). Un ffordd o gyflawni hyn yw gwneud 30 munud o weithgaredd cymedrol o leiaf 5 diwrnod yr wythnos. Dysgu rhagor

Siwrne Rithwir: 100% wedi’i chwblhau

Targed

Nid yw Roger D. wedi creu targed eto.

Bwrdd arweinwyr – pobl yn Roger D.’s gweithle

Enw Is-dîm Siwrneiau Milltiroedd
Gwyn S.   117 2212.5
Gwen T.   108 437.6
Ryland J.   107 1018
Elena B.   100 744.4
Roger D.   95 387.9

Arbedion costau

£7.47 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â gwneud yr un siwrneiau mewn car, Roger D. wedi arbed

£129.03

Galeri Lluniau Roger D.

Roger D. wedi uwchlwytho unrhyw luniau hyd yma.

Diweddariadau Chi Roger D.

Nid yw Roger D. wedi llwytho diweddariad hyd yma.