Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Stefanie K.

Prifysgol Bangor University gweld proffil

Siwrneiau

 • 166 Cyfanswm
 • 2 Beicio
 • 137 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 11 Bws
 • 9 Trên
 • 7 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Gwobrwyon

166 Banc Siwrneiau
Gweld a chasglu gwobrwyon sydd ar gael Sut mae hyn yn gweithio?

Milltiroedd

 • 869 Cyfanswm
 • 9 Beicio
 • 97 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 107 Bws
 • 409 Trên
 • 248 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 9,419 Cyfanswm
 • 432 Beicio
 • 7,921 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb i 37 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Ble mae siwrneiau wedi cael eu cyfnewid am ddull arall o deithio, Stefanie K. wedi defnyddio o galorïau ychwanegol

-183

Allyriadau Carbon

-2KG CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â gwneud yr un siwrneiau mewn car, Stefanie K. wedi arbed ar CO2

195kg

Cownter Actif

0 o funudau o 150 munud

Gwnewch 150 o funudau o ymarfer corff yr wythnos hon

Targed wedi’i gwblhau 0%

Dros wythnos, dylech fod yn actif am o leiaf 150 munud (2½ awr). Un ffordd o gyflawni hyn yw gwneud 30 munud o weithgaredd cymedrol o leiaf 5 diwrnod yr wythnos. Dysgu rhagor

Siwrne Rithwir: 100% wedi’i chwblhau

Targed

Nid yw Stefanie K. wedi creu targed eto.

Bwrdd arweinwyr – pobl yn Stefanie K.’s gweithle

Enw Is-dîm Siwrneiau Milltiroedd
Stefanie K.   166 869.3
Eirini S.   113 104.5
Katharina M.   113 467.6
Beth H.   15 47
Alba M.   0 0

Arbedion costau

£-12.84 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â gwneud yr un siwrneiau mewn car, Stefanie K. wedi arbed

£230.54

Galeri Lluniau Stefanie K.

Stefanie K. wedi uwchlwytho unrhyw luniau hyd yma.

Diweddariadau Chi Stefanie K.

Nid yw Stefanie K. wedi llwytho diweddariad hyd yma.