Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

David F.

NHS Wales Shared Services Partnership gweld proffil

Siwrneiau

 • 94 Cyfanswm
 • 58 Beicio
 • 15 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 2 Trên
 • 19 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Gwobrwyon

94 Banc Siwrneiau
Gweld a chasglu gwobrwyon sydd ar gael Sut mae hyn yn gweithio?

Milltiroedd

 • 800 Cyfanswm
 • 402 Beicio
 • 26 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 60 Trên
 • 312 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 21,568 Cyfanswm
 • 18,837 Beicio
 • 2,132 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb i 86 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Ble mae siwrneiau wedi cael eu cyfnewid am ddull arall o deithio, David F. wedi defnyddio o galorïau ychwanegol

-80

Allyriadau Carbon

4KG CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â gwneud yr un siwrneiau mewn car, David F. wedi arbed ar CO2

209kg

Cownter Actif

0 o funudau o 150 munud

Gwnewch 150 o funudau o ymarfer corff yr wythnos hon

Targed wedi’i gwblhau 0%

Dros wythnos, dylech fod yn actif am o leiaf 150 munud (2½ awr). Un ffordd o gyflawni hyn yw gwneud 30 munud o weithgaredd cymedrol o leiaf 5 diwrnod yr wythnos. Dysgu rhagor

Siwrne Rithwir: 100% wedi’i chwblhau

Targed

940% o’r Cyfanswm Wedi’i Gwblhau
Your target: 0%

Teithio’n gynaliadwy am 10 siwrneiau yn ystod yr her

Targed wedi’i gwblhau Da iawn!

Bwrdd arweinwyr – pobl yn David F.’s gweithle

Enw Is-dîm Siwrneiau Milltiroedd
David F.   94 799.5
Seb J.   80 504.1
Barry M. PCS IT 76 266.5
AnnMarie L.   58 431
Jane T.   58 160

Arbedion costau

£1.32 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â gwneud yr un siwrneiau mewn car, David F. wedi arbed

£260.67

Galeri Lluniau David F.

David F. wedi uwchlwytho unrhyw luniau hyd yma.

Diweddariadau Chi David F.

Nid yw David F. wedi llwytho diweddariad hyd yma.