Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Gwen T.

Sustrans Cymru gweld proffil

Siwrneiau

 • 108 Cyfanswm
 • 28 Beicio
 • 59 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 17 Bws
 • 4 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Gwobrwyon

108 Banc Siwrneiau
Gweld a chasglu gwobrwyon sydd ar gael Sut mae hyn yn gweithio?

Milltiroedd

 • 438 Cyfanswm
 • 146 Beicio
 • 25 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 111 Bws
 • 156 Trên
 • 0 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 9,220 Cyfanswm
 • 6,845 Beicio
 • 2,009 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb i 37 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Ble mae siwrneiau wedi cael eu cyfnewid am ddull arall o deithio, Gwen T. wedi defnyddio o galorïau ychwanegol

0

Allyriadau Carbon

0KG CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â gwneud yr un siwrneiau mewn car, Gwen T. wedi arbed ar CO2

112kg

Cownter Actif

0 o funudau o 150 munud

Gwnewch 150 o funudau o ymarfer corff yr wythnos hon

Targed wedi’i gwblhau 0%

Dros wythnos, dylech fod yn actif am o leiaf 150 munud (2½ awr). Un ffordd o gyflawni hyn yw gwneud 30 munud o weithgaredd cymedrol o leiaf 5 diwrnod yr wythnos. Dysgu rhagor

Siwrne Rithwir: 100% wedi’i chwblhau

Targed

Nid yw Gwen T. wedi creu targed eto.

Bwrdd arweinwyr – pobl yn Gwen T.’s gweithle

Enw Is-dîm Siwrneiau Milltiroedd
Gwyn S.   117 2212.5
Gwen T.   108 437.6
Ryland J.   107 1018
Elena B.   100 744.4
Roger D.   95 387.9

Arbedion costau

£0 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â gwneud yr un siwrneiau mewn car, Gwen T. wedi arbed

£141.04

Galeri Lluniau Gwen T.

Gwen T. wedi uwchlwytho unrhyw luniau hyd yma.

Diweddariadau Chi Gwen T.

Nid yw Gwen T. wedi llwytho diweddariad hyd yma.