Logo

Teithiau Iach i'r Gwaith

Dilys P.

ysgol y lawnt gweld proffil

Siwrneiau

 • 226 Cyfanswm
 • 8 Beicio
 • 216 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 1 Trên
 • 1 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Gwobrwyon

211 Banc Siwrneiau
Gweld a chasglu gwobrwyon sydd ar gael Sut mae hyn yn gweithio?

Milltiroedd

 • 220 Cyfanswm
 • 17 Beicio
 • 173 Cerdded
 • 0 Rhedeg
 • 0 Sgwtera/sglefr
 • 0 Bws
 • 15 Trên
 • 15 Car/fan fel cyd-deithiwr (rhannu car)

Calorïau

 • 15,047 Cyfanswm
 • 798 Beicio
 • 14,207 Cerdded
 • 0 Sgwtera/sglefr

Mae hyn yn cyfateb i 60 toesen.

Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

Ble mae siwrneiau wedi cael eu cyfnewid am ddull arall o deithio, Dilys P. wedi defnyddio o galorïau ychwanegol

-0

Allyriadau Carbon

8KG CO2 wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â gwneud yr un siwrneiau mewn car, Dilys P. wedi arbed ar CO2

69kg

Cownter Actif

0 o funudau o 150 munud

Gwnewch 150 o funudau o ymarfer corff yr wythnos hon

Targed wedi’i gwblhau 0%

Dros wythnos, dylech fod yn actif am o leiaf 150 munud (2½ awr). Un ffordd o gyflawni hyn yw gwneud 30 munud o weithgaredd cymedrol o leiaf 5 diwrnod yr wythnos. Dysgu rhagor

Siwrne Rithwir: 100% wedi’i chwblhau

Targed

151% o’r Cyfanswm Wedi’i Gwblhau
Your target: 0%

Teithio’n gynaliadwy am 150 siwrneiau yn ystod yr her

Targed wedi’i gwblhau Da iawn!

Bwrdd arweinwyr – pobl yn Dilys P.’s gweithle

Enw Is-dîm Siwrneiau Milltiroedd
Dilys P.   226 220.25

Arbedion costau

£9.57 Arian wedi’i arbed
Darganfod sut yr ydym yn cyfrifo hyn

O gymharu â gwneud yr un siwrneiau mewn car, Dilys P. wedi arbed

£86.96

Galeri Lluniau Dilys P.

Dilys P. wedi uwchlwytho unrhyw luniau hyd yma.

Diweddariadau Chi Dilys P.

Nid yw Dilys P. wedi llwytho diweddariad hyd yma.